Ostali aluminijski proizvodi

Sve alate izrađujemo u vlastitoj radionici, kao i modele potrebne za lijevanje, jer posjedujemo i radionicu za obradu drveta.

Aluminijske mlaznice upotpunjuju zaokruženi proces proizvodnje za postrojenja (lijevanje, obrada i montiranje) za hidroseparacije u kamenolomima, šljunčarama i pješčarama.