Parkovne klupe

Osnovne značajke

  • noge izrađene od lijevanog aluminija
  • površine od masivnog drveta

Standardna ponuda

  • 170×40 cm
  • drvo: kvalitetna smreka – debljina 38mm, širina 70mm
  • boja drvenih površina – lazura palisander

Posebna izvedba

Prema željama i potrebama naručitelja spremni smo:

  • isporučiti samo odljevke
  • odstupiti od standardnih dimenzija (85-200 cm)
  • obojati drvene površine prema izboru
  • otisnuti na metalnom dijelu natpis ili znak

Parkovne klupe (ravne)

Parkovne klupe (barokne)